Teknologisk innovasjon redder liv! – World Disasters Report 2013

Date/Time: 17/10/2013  08:30 - 11:00

Location: PRIO

I forbindelse med lanseringen av World Disasters Report 2013 inviterer Røde Kors og PRIO til seminar 17. oktober 2013. Seminaret vil omhandle muligheter og utfordringer ved bruk av ny teknologi i humanitær innsats.

Røde Kors har de siste årene erfart hvordan nye teknologiske løsninger har forbedret humanitær innsats både hjemme og ute. Gjennom bruk av SMS, GPS og apper har folk i nød fått advarsler om sykdomsutbrudd eller forurenset vann, praktisert førstehjelp, eller blitt reddet i fjellet via sin egen mobiltelefon. Muligheten til raskere hjelp er enorm med riktig bruk av ny teknologi. Men fortsatt er det stor ulikhet i verden når det gjelder tilgang på den nye teknologien. Og ikke alle er udelt positive til at du kan bli funnet via mobilen. Teknologiske nyvinninger kan også misbrukes.

For påmelding; Registrer deg her

Påmeldingsfrist: 11. oktober 2013

 

PROGRAM

08.30 -08.40

Enkel frokost

08.40– 08.50

Presentasjon av World Disasters Report 2013Sven Mollekleiv, President i Røde Kors

08.50 – 09.00

Betydningen av ny teknologi for å redde flere livMay-Elin Stener, Avdelingsleder i UD, seksjon for humanitære spørsmål

09.00 – 09.25

Varsling, katastroferespons og folkehelse. Digital Divide. Tørris Jæger, fungerende utenlandssjef i Røde Kors, Christian Webersik, Senter for integrert krisehåndtering i Agder,  Jan Håvard Skjetne, forskningsleder i SINTEF

09.25- 09.50

Førstehjelp, søk og redning.Om bruk av nye teknologiske løsninger i redningsaksjoner og om muligheter fremover.

Kenneth Gulbrandsøy, Leder ressursgruppe søk/redning i Røde Kors Hjelpekorps, Geir Arne Mathiesen, Flyger og fagutvikler i Norsk   Luftambulanse,  Geir Hansen, Adm. Dir. i Geodata

09.50-10.15

Teknologisk innovasjon til beste for mennesker i nødCTO Håkon Wium Lie, Opera Software, Bjørn Haugland, Direktør for Bærekraft i DNV, Forsker, Johan Sæbø, Ifi

10.15-10.25

Ikke bare fryd og gammen. Risikofaktorer

Kristin Sandvik, PRIO

10.25-10.55

Panel: Tekno -humanitær innovasjon og samarbeid – til beste for folk i nød

PRIO, Opera, GeoData, Ifi, Røde Kors, (tbc)

10.55-11.00

Oppsummering og avslutning

 

 

 

 

 

Loading Map....