Åpen for nominasjoner: Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning

Hvem har skrevet den beste artikkelen innen utviklingsforskning?
Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning (kr 50 000) skal synliggjøre og inspirere til utviklingsrelatert forskning av høy kvalitet og relevans.

Nå kan du nominere bidragene som har utmerket seg i 2018/2019. Vinneren blir tildelt Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning.

Prisen tildeles forskere under 40 år for fremragende vitenskapelig artikkel innen utviklingsrelaterte studier. Arbeidet bedømmes etter vitenskapelig kvalitet og relevans. Prisen skal fortrinnsvis benyttes til vitenskapelige formål.

Kandidater til prisen kan nomineres av enkeltpersoner eller institusjoner innen 31. januar 2020. Kandidater må ha bopel i Norge og/eller være norsk statsborger.  Arbeider som nomineres til prisen må være publisert i løpet av de to foregående år. Arbeider som ble publisert i 2018 eller 2019 kan nomineres til prisen i 2020. Nominering skjer til styret.

Prisen tildeles på CMIs årsfest i Universitetsaulaen i Bergen 16. mars.

Les mer om prisen og nominer på
http://www.chrmichelsenspris.no/.