“Klimaendringer tar liv”. Frokostmøte 4. november 2019 på Tøyen i Oslo

Leger Uten Grenser inviterer til frokostmøte.

Klimaendringer tar liv

Tid: Mandag 4. november kl. 09:00 – 11:00

Sted: Skatten, Hagegata 22 – 24 på Tøyen

Vi samler feltarbeidere, politikere, miljø- og helseeksperter til paneldebatt: Hvordan skal vi behandle de globale helsekonsekvensene av klimaendringene? 

Klimaendringer utgjør kanskje den største trusselen mot fremtidens globale helse. Det er grunn til å frykte flere humanitære kriser: Kraftigere sykloner, flom, hetebølger og tørke vil ramme stadig flere og drive millioner på flukt. Dårlig matsikkerhet og vannmangel kan bidra til å destabilisere hele regioner. Underernæring og infeksjonssykdommer som diare, malaria og denguefeber vil øke og true fremgangen for grunnleggende globale helsemål. Konsekvensene for liv og helse vil være store og alvorlige.
 
Den rikeste delen av verden står bak de største utslippene, den fattigste – med dårligst tilgang på helsetjenester – rammes hardest av dem. Det skaper flere pasienter det blir vanskeligere å nå. Leger Uten Grenser er tilstede i mange av områdene som er mest utsatt, og ser allerede konsekvensene på nært hold. 

 • Hvordan kan vi skape økt forståelse for sammenhengen mellom klimaendringer og helse?
 • Hvordan kan Norge bidra til å gjøre sårbare land bedre rustet til å møte helseutfordringene knyttet til klimaendringer?
 • Hva kan frivillige organisasjoner som Leger Uten Grensers rolle være i dette arbeidet?

Program

09:00 – Kaffe & rundstykker

09:15 – Velkomst og introduksjon ved debattleder Eirik Bergesen

Paneldeltakere:

 • Espen Barth Eide
  Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Frederic Hauge 
  Leder, Bellona
 • Karine Nordstrand
  Lege og president i Leger Uten Grenser
 • Ernst Kristian Rødland

Postdoktor Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, UIO

 • Høyre : TBA

Innspill fra salen og spørsmål

Debatten vil foregå på norsk.

Møte er åpent for presse.

Påmelding: Send mail til reception@legerutengrenser.no og oppgi navn og organisasjon/institusjon du er tilknyttet. Påmeldingsfrist: 25. oktober.

Begrenset antall plasser.