Mytiske tall: Er det greit å lyve i det godes tjeneste?

Illustrasjon: Espen Friberg

Henrik Urdal, forsker ved PRIO og redaktør av Journal of Peace Research (JPR), drøfter humanitære organisasjoners misbruk av tall og statistikk i sin kronikk «Er det greit å lyve i det godes tjeneste».

I en utfordrende mediehverdag hvor humanitære organisasjoner kjemper om oppmerksomheten for sine gode saker, påpeker Urdal at det er fort gjort å falle for fristelsen til å misbruke tall og statistikk. 

«Å kunne tallfeste en dramatisk påstand er et effektivt virkemiddel som inngir troverdighet. Det skaper grunnlag for overskrifter. Da kan fristelsen til å velge de høyeste og mest dramatiske tallene være stor, selv om forskerne som står bak skulle ta alle mulige forbehold.»

Imidlertid oppfordrer PRIO-forskeren viktigheten av sunn skepsis og god etikk i fremstillingen av konflikttall, og påpeker utfordringer bruken av såkalte «mytiske tall» kan medføre.

Les Urdals kronikk «Er det greit å lyve i det godes tjeneste», publisert i Morgenbladet, her.

Se Urdals presentasjon om «‘mytiske tall’ og misbruk av statistikk», i forbindelse med JPRs 50-årsjubileum, her.