Blir humanitære organisasjoner de nye overvåkerne?

Foto: Røde Kors

På det humanitære feltet hersker det stor optimisme med hensyn til hvordan teknologi kan hindre kriser og gjøre nødhjelpsarbeid mere effektivt, slik at mer av hjelpen når raskere frem til dem som trenger den. Imidlertid kan humanitær teknologi også medføre risikoer og farer.

Les hele kommentaren til SandvikKarlsrud og Jumbert, publisert i Bistandsaktuelt, her.